Category Archives: Uncategorised

Názvosloví bezkyslíkatých solí

Telluridy

 • vznikají nahrazením dvou atomů vodíku v molekule kyseliny tellurovodíkové či tellanu H2Te = proto mají ox. č. II-
 • Ag2Te = tellurid stříbrný
 • BaTe = tellurid barnatý
 • As2Te= tellurid arsenitý
 • Hydrogentelluridy
  • jde o tříprvkové sloučeniny, které ve své struktuře obsahují hydrogentelluridovou f-ční skupinu HTe-
  • vznikají tedy podobně jako telluridy, ox. č. hydrogentelluridové skupiny je I-
  • LiHTe = hydrogentellurid lithný
  • NaHTe = hydrogentellurid sodný

Selenidy

 • dvouprvkové sloučeniny selenu s elektropozitivními prvky
 • obsahují selenidový anion Se2- ; vznikají nahrazením dvou atomů vodíku v molekule selenovodíkové či selanu H2Se = proto mají ox. č. II-
  • Na2Se = selenid sodný
  • CdSe = selenid kademnatý
  • Al2Se= selenid hlinitý
  • Hydrogenselenidy
   • odvozený od Hse- = ox. č. I-
   • NaHSe = hydrogenselenid sodný
   • LiHSe = hydrogenselenid lithný

Kyanidy

 • tříprvkové sloučeniny, které ve struktuře obsahují kyanidovou skupinu CN- = ox. č. I-
 • vznikají odtržením vodíku z HCN (kys. kyanovodíkové, kyanovodíku)
  • KCN = kyanid draselný
  • Ca(CN)= kyanid vápenatý
  • NH4CN = kyanid amonný

Azidy

 • binární sloučeniny dusíku s elektropozitivními prvky: anion N3-
 • vznikají odtržením 1 atomu vodíku z kyseliny azidovodíkové nebo azoimidu HN3
 • pro mají vždy ox. č. I- : (N3)I-
  • NaN= azid sodný
  • Pb(N3)2  = azid olovnatý
  • KN= azid draselný

Zdroj: http://www.nazvoslovi.cz/studium/dalsi_soli_bezkyslikatych_kyselin

Mnemotechnické pomůcky pro zapamatování PSP

Jak si zapamatovat pořadí prvků v PSP?

 • I.A: Helenu Líbal Na Kolena Robustní Cestář Franz
 • II.A: Běžela Magda Caňonem, Srážela Banány Ramenem
 • III.A: Bláznivý Alojz Galošem Indiány Tloukl
 • IV.A: Co Si Germáni Snědí Poblijí
 • V.A: Náš Pitomý Asistent Sbaštil Bismut
 • VI.A: Ó Slečno, Sejměte Tedy Podprsenku
 • VII.A: Fousatý Chlap Brousil Ivaně Anténu
 • VIII.A: Hezký Nevěrný Arnošt Krátí Xénii Ráno
 • Lanthanoidy: Laciné Ceny Prasat Nedovolily Prométheovi Smésti Europu, Gdyž Théby Dýchaly Horkou Erotickou Tmou Ybišku Lučního
 • Aktinoidy: Activita Theodorových Pazourů Urážela Nepůvabnou Pubertální Američanku Cumlající Brčkem Cafe Espreso s Famózním Mládencem Novákem Lorenzem

A jak se dělí kovy? A co všechno v PSP vůbec mezi kovy patří?

 • Alkalické kovy: Li, Na, K, Rb, Cs, Fr
 • Kovy alkalických zemin: Ca, Sr, Ba, Ra
 • Přechodné kovy:
  • Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn;
  • Y, Zr, Nb, Mo, Tc, Ru, Rh, Pd, Ag, Cd;
  • La, Hf, Ta, W, Re, Os, Ir, Pt, Au, Hg;
 • Ušlechtilé kovy: Cu, Ag, Au, Hg, Ru, Rh, Pd, Re, Os, Ir, Pt
 • Kovy skupiny železa: Fe, Co, Ni
 • Platinové kovy: lehké: Ru, Rh, Pd; těžké: Os, Ir, Pt
 • Lanthanoidy: (La), Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu
 • Aktinoidy: (Ac), Th, Pa, U, Np, Pu, Am, Cm, Bk, Cf, Es, Fm, Md, No, Lr

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Periodick%C3%A1_tabulka