Názvosloví bezkyslíkatých kyselin

 • kyseliny jsou látky, které mají schopnost ve vodném prostředí odštěpit H+
 • některé binární sloučeniny vodíku mají své vodné roztoky = bezkyslíkaté kyseliny
 • jejich názvy se skládají ze slova kyselina + názvu sloučeniny nekovu s vodíkem, a přidáním přípony -ová (neoznačuje zde ox. č. VI+); nebo mají i triviální názvy
 • vzorce těchto kyselin se shodují se vzorci původních sloučenin nekovů s vodíkem
 • dělí se na 2 velké podskupiny – halogenovodíky a kyselinami VI.A skupiny:
 • Halogenovodíky
  • sloučeniny vodíku s halogenovým prvkem, ty mají vždy ox. č. -I
  • proto je obecný vzorec halogenovodíků HIX-I
  • HF = fluorovodík (kyselina fluorovodíková)
  • HCl = chlorovodík (kyselina chlorovodíková)
  • HBr = bromovodík (kyselina bromovodíková)
  • HI = jodovodík (kyselina jodovodíková)
 • Kyseliny VI. A skupiny
  • sloučeniny vodíku s chalkogenem – ty mají vždy ox. č. -II
  • proto je obecný vzorec bezkyslíkatých kyselin VI. A skupiny H2X-II
  • H2S = sulfan (sirovodík, kyselina sirovodíková)
  • H2Se = selan
  • H2Te = telan
 • ostatní:
  • HCN = kyanovodík (kyselina kyanovodíková) – kyanoskupina CN má ox. č. -I
  • HN= azidovodík (azoimid, kyselina azidovodíková) – dusík je prvek V. A skupiny a v této sloučenině má ox. č. -III

 

Zdroje:

 • http://www.nazvoslovi.cz/studium/bezkyslikate_kyseliny
 • http://www.aristoteles.cz/chemie/chemicke_nazvoslovi/kyseliny/bezkyslikate-kyseliny-nazvoslovi.php

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>