Názvosloví bezkyslíkatých solí

Telluridy

 • vznikají nahrazením dvou atomů vodíku v molekule kyseliny tellurovodíkové či tellanu H2Te = proto mají ox. č. II-
 • Ag2Te = tellurid stříbrný
 • BaTe = tellurid barnatý
 • As2Te= tellurid arsenitý
 • Hydrogentelluridy
  • jde o tříprvkové sloučeniny, které ve své struktuře obsahují hydrogentelluridovou f-ční skupinu HTe-
  • vznikají tedy podobně jako telluridy, ox. č. hydrogentelluridové skupiny je I-
  • LiHTe = hydrogentellurid lithný
  • NaHTe = hydrogentellurid sodný

Selenidy

 • dvouprvkové sloučeniny selenu s elektropozitivními prvky
 • obsahují selenidový anion Se2- ; vznikají nahrazením dvou atomů vodíku v molekule selenovodíkové či selanu H2Se = proto mají ox. č. II-
  • Na2Se = selenid sodný
  • CdSe = selenid kademnatý
  • Al2Se= selenid hlinitý
  • Hydrogenselenidy
   • odvozený od Hse- = ox. č. I-
   • NaHSe = hydrogenselenid sodný
   • LiHSe = hydrogenselenid lithný

Kyanidy

 • tříprvkové sloučeniny, které ve struktuře obsahují kyanidovou skupinu CN- = ox. č. I-
 • vznikají odtržením vodíku z HCN (kys. kyanovodíkové, kyanovodíku)
  • KCN = kyanid draselný
  • Ca(CN)= kyanid vápenatý
  • NH4CN = kyanid amonný

Azidy

 • binární sloučeniny dusíku s elektropozitivními prvky: anion N3-
 • vznikají odtržením 1 atomu vodíku z kyseliny azidovodíkové nebo azoimidu HN3
 • pro mají vždy ox. č. I- : (N3)I-
  • NaN= azid sodný
  • Pb(N3)2  = azid olovnatý
  • KN= azid draselný

Zdroj: http://www.nazvoslovi.cz/studium/dalsi_soli_bezkyslikatych_kyselin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>