Názvosloví hydroxidů

 • jedná se o tříprvkové sloučeniny, které obsahují aniontovou skupinu OH
 • náboj hydroxidové skupiny (OH) je 1-  = proto, že kyslík má vždy ox. č. -II a vodík +I
 • podobně jako oxidy vznikají odtržením 1 atomu vodíku z molekuly vody
 • maximální oxidační číslo atomu třetího prvku (kterým je nejčastěji kov), je v těchto sloučeninách IV+.
 • počet hydroxidových skupin je tedy totožný s ox. č. třetího prvku
 • příklady všech čtyř možných typů hydroxidů:
  • ox. č. prvku M = I: KOH = hydroxid draselný
  • ox. č. prvku M = II: Ba(OH)= hydroxid barnatý
  • ox. č. prvku M = III: Al(OH)3 = hydroxid hlinitý
  • ox. č. prvku M = IV: Sn(OH)4 = hydroxid cíničitý
 • pojmenování hydroxidu, známe-li vzorec:
  • NaOH = skupina OH- má náboj 1-. Proto sodík musí mít náboj 1+, což nám udává koncovku -ný pro sodík. Bude se tedy jednat o hydroxid sodný.
 • známe název hydroxidu, chceme vytvořit vzorec:
  • hydroxid železitý = víme, že se sloučenina bude skládat z Fe a OH. Koncovka -itý je koncovkou typickou pro ox. č. III. Pokud máme Fe s ox. číslem +III, pak se tomuto počtu musí rovnat i počet hydroxidových skupin, aby byl výsledný náboj molekuly neutrální. Proto bude vzorec FeIII(OH)-3.

Zdroje:

 • http://www.nazvoslovi.cz/studium/hydroxidy
 • http://aristoteles.cz/chemie/chemicke_nazvoslovi/hydroxidy/hydroxidy-nazvoslovi.php

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>