Sulfidy

 • binární sloučeniny síry s jiným prvkem, dříve se nazývaly sirníky
 • vznikají odtržením 2 atomů vodíku z kyseliny sirovodíkové (sulfanu, H2S), proto mají ve sloučeninách ox. č. II- a ox. číslo druhého prvku může nabývat hodnot od I+ do V+
 • podstatné jméno udává aniontovou složku s koncovkou -id a přídavné jméno označuje kationtovou složku, jejíž koncovka udává i oxidační čísla tohoto prvku
  • ox. č. prvku M I+: Na2S sulfid sodný
  • ox. č. prvku M II+: HgS sulfid rtuťnatý
  • ox. č. prvku M III+: Al2S3 sulfid hlinitý
  • ox. č. prvku M IV+: CS2 sulfid uhličitý
  • ox. č. prvku M V+: As2S5 sulfid arseničný

Disulfidy a polysulfidy

 • disulfidy mají ve struktuře disulfidový aniont S22-
  • nejznámější = disulfid železnatý FeS(tzv. pyrit, nebo-li kočičí zlato)
 • polysulfidy mají ve struktuře polysulfidový aniont Sn2-
  • místo předpony poly- se používají číslovkové předpony, kterými nahradíme n:
  • polysulfid amonný = (NH4)2Sn
  • polysulfid draselný = K2Sn,
  • polysulfid sodný = Na2Sn
  • polysulfid vápenatý = CaSn

Hydrogensulfidy

 • tříprvkové sloučeniny, ve své molekule obsahují hydrogensulfidový aniont HS-
 • vznikají odtržení atomu S z molekuly sulfanu – proto mají ox. č. I-
  • KHS = hydrogensulfid draselný
  • NaHS = hydrogensulfid sodný
  • Ca(HS)= hydrogensulfid vápenatý

Zdroje:

 • http://www.nazvoslovi.cz/studium/sulfidy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>